Ксанти или Скеча е малък град, който се намира в Беломорска Тракия, в подножието на планина Руен. Понастоящем в североизточна Гърция. Ксанти, Гюмюрджина и Дедеагач са трите главни града на историческата област Западна Тракия. Населението на града е 45 111 души.
Има сведения за съществуването на Ксанти от 879 г.пр.Хр. Градчето е започнало развитието си като малко селище и е понесло всички превратни периоди от историята на Тракия. През 1715 година Ксанти е известен с производството на висококачествен тютюн. Именията в стария град са запазени и до днес и свидетелстват за благополучието на търговците на тютюн. През 1829 година две земетресения успяват да сравнят града със земята.
Днес Ксанти е живописен родопски град с богата история, традиции и обичаи. Карнавалът в Ксанти е едно от най-многолюдните събития на Сирни Заговезни. Ксанти има от онези очарователни виещи се калдъръмени улички с разноцветни, стари къщи. По централните улици са поставени малки сцени, където се играе уличен театър, танцува се, свири се и се дегустира местна храна.